Medlemskap och bidrag

© Copyright. All Rights Reserved.

Medlemskap och bidrag

Vad får man om man är medlem?

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) som utkommer med 4 nr/år
  • Anhörigboken - med information och praktiska råd
  • Råd, stöd och hjälp
  • Utbyta erfarenheter med andra i samma situation
  • Möjlighet att med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

 

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgift 150kr

Sätt in 150kr på bankgiro: 5929 - 3597, märkt med namn och adress.

 

Om du vill bli medlem kontakta vår kassör

Ann-Britt Forsberg tel. 070 - 585 28 15


Vill du skicka en kondoleans genom oss kontaktar du:

Lena Östberg            0241 - 617 34

Margareta Larsson    0241 - 231 38

 

Skicka ditt bidrag till bankgiro: 5929 - 3597, märkt med namn och adress.


Ditt bidrag går till föreningens verksamhet.