Anhöriggrupp

Anhöriggrupp

Har du en anhörig som har demenssjukdom?

Vi kan erbjuda stöd i våra anhöriggrupper


Finns det flera anhöriggrupper?

Det finns två grupper för make/maka och en för

andra anhöriga/övriga intresserade


Vad gör man i en anhöriggrupp?

Samtalar för att få kunskap, råd och stöd samt

utbyter erfarenheter med andra i samma situation

Gruppen leds av person med demenskunskap

Inom varje anhöriggrupp råder absolut tystnadspliktVåra anhöriggrupper

Samtalsgrupp för make/maka

Träffas i Björbo en gång per månad

Tid: 10 - 12

Plats: Lillkyrkan

Kontakt: Liisa Haglund

Tel. 0241 - 151 66

 

Träffas i Gagnef varannan tisdag

Tid: 10 - 12

Plats: Djurås, Skogsvägen 1         

Kontakt: Liisa Haglund

Tel. 0241 - 151 66


 

Du behöver inte vara medlem i föreningen

för att få delta i anhöriggrupper