Medlemskap och bidrag

Medlemskap och bidrag

Bli medlem

Önskar Du bli medlem hos oss, Gagnefsflugan, kontakta vår kassör,

Lars Ljungman tel. 070 - 662 56 60


Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften för 2023 är 100kr.


Betala till Gagnefsflugans bankgiro: 5929 - 3597

Märk med namn och adress.


Vad får man om man är medlem?

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) som utkommer med 4 nr/år
  • Anhörigboken - med information och praktiska råd
  • Råd, stöd och hjälp
  • Utbyta erfarenheter med andra i samma situation
  • Möjlighet att med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation


Skicka kondoleans

Vill du skicka en kondoleans genom oss?


Kontaktpersoner

Ann-Britt Forsberg     070 - 585 28 15

Margareta Meissner  070 - 514 72 13

 

Betala bidraget till Gagnefsflugans bankgiro: 5929 - 3597

Märk med namn och adress.


Ditt bidrag går till föreningens verksamhet.


TACK för ditt bidrag!