Medlemskap och bidrag

Medlemskap och bidrag

Bli medlem

Om du vill bli medlem kontakta vår kassör

Ann-Britt Forsberg tel. 070 - 585 28 15


Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften är 150kr. Sätt in 150kr på

bankgiro: 5929 - 3597, märkt med namn och adress.


Vad får man om man är medlem?

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) som utkommer med 4 nr/år
  • Anhörigboken - med information och praktiska råd
  • Råd, stöd och hjälp
  • Utbyta erfarenheter med andra i samma situation
  • Möjlighet att med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation


Skicka kondoleans

Vill du skicka en kondoleans genom oss kontaktar du

Lena Östberg             0241 - 617 34, 070 - 312 06 47

 

Skicka ditt bidrag till bankgiro: 5929 - 3597, märkt med namn och adress.


Ditt bidrag går till föreningens verksamhet.