Om oss

Styrelsen

Medlemmar

Namn

Telefon

Mejladress

Ordförande

StyrelsenSekreterare

Solbritt Mellembråten

070 - 313 27 09

solbritt_m@telia.com

Kassör

Lars Ljungman

070 - 662 56 60

lars.ljungman@telia.com

Ledamot

Berit Tillman

070 - 390 72 57

berit.tillman@telia.com

Mona Lövstrand

073 - 933 92 52

m20331@hotmail.com


Britt-Marie Lind

070 - 377 82 19

lindesbritta@hotmail.com

Suppleant

Margareta Meissner

070 - 514 72 13

margareta.meissner@gmail.com

Hök Ann-Britt Forsberg

070 - 585 28 15

hokabf@gmail.com

Historik

Föreningen startade 1996 och den första styrelsen bestod av en handfull entusiastiska personer. Första året fick föreningen 28 medlemmar och höll fem offentliga möten. Därefter har arbetet med offentliga möten fortsatt med olika teman. Körkort och demens, söklarm, rättssäkerhet för dementa är några ämnen som tagits upp. Att bedriva anhöriggrupper har varit föreningen viktigaste aktivitet. Det har också funnits möjlighet att låna böcker av föreningen.


Under åren har föreningen påverkat kommun på olika sätt, allt för att få en bra demensvård.

I många år försökte föreningen få en demenssjukskötersketjänst inrättad i vår kommun och till vår stora glädje blev det verklighet år 2000.


Aina Persson har haft föreläsningsserier, där hon berättat om demenssjukdomar, bemötande och om anhörigas känslor, upplevelser och behov av stöd m.m. Vi har deltagit i arbetsgrupper, utbildningar, länsträffar och mycket annat.                           

Vidare har vi delat ut litteratur, musikskivor och demensdockor till olika boendeenheter.


Verksamheten har finansierats genom medlemsavgifter, föreningsbidrag från kommun, bidrag från Lions och genom kondoleans.

Mål och verksamheter

Föreningen verkar för att:


  • förbättra förhållanderna för varje person med demenssjukdom
  • stödja anhöriga
  • öka kunskap om demenssjukdomar
  • öka kunskap om demenssjukas behov


Det sker genom att:


  • ordna med föreläsningar
  • kontakta tjänstemän och politiker
  • erbjuda utbildning till personal inom sjukvård och socialtjänst